Цаг үеийн мэдээ

ЕРӨӨ СУМ 2023 ОНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭРЭЭ СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ШИЛДЭГ СУМААР ТОДОРЛОО. 2022 онд Монгол улсын хууль тогтоомж, урт болон богино хугацааны хөгжлийн бодлого, үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлт, ажлын үр дүнгээрээ аймгийн…

Continue ReadingЦаг үеийн мэдээ

Сум xөгжүүлэx сан

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэл батлагдлаа Сэлэнгэ аймаг Ерөө сумын ИТХ-ын 2022 оны 05 сарын 20-ны өдрийн 54 дугаар тогтоолоор Ерөө сумын 2022-2024 оны Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэлийг доорх…

Continue ReadingСум xөгжүүлэx сан