“ЦЭРГИЙН БҮРТГЭЛ – 2024”

Багийн Засаг даргын ажлын байранд 2024-01-25 хүртэл бүртгэл хийгдэж байна.

1-р баг Б.Батбаатар 99498101

2-р баг Э.Эрдэнэ-Очир 99496373

3-р баг Д.Эрдэнэбулган 99145191, Д.Нандинцэцэг 99499163

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram