Төсөл хэрхэн бичих вэ сургалт зохион байгуулагдана

Төсөл хэрхэн бичих вэ сургалт 2023 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 11:00 цагт ЗДТГ-ын хурлын зааланд зохион байгуулагдах тул бүртгүүлэн, цагаа баримтлан сургалт зохион байгуулагч байгууллага, хамрагдаж буй иргэд, аж ахуй нэгжийг хүндэтгэхийг хүсье.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram