ТА ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХНИЙХЭЭ ХҮЧИНТЭЙ ХУГАЦАА ДУУССАН ЭСЭХИЙГ ШАЛГААРАЙ.

16 нас хүрсэн иргэн шинээр, 25, 45 нас хүрсэн иргэн иргэний үнэмлэхийн хугацааг сунгуулахаар иргэний шинэчилсэн бүртгэлд бүртгүүлнэ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram