Та дараах QR кодыг уншуулан ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН үйлчилгээний бүрдүүлэх материалын жагсаалттай танилцах боломжтой.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram