Нохойгоо уяж бусдын аюулгүй байдлыг хангацгаая.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram