ЕРӨӨ СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ЕРӨӨ СУМЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

✅️Монгол Улсыг хөгжүүлэх бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд төр төсвийн байгууллагын удирдлагуудын дунд “УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН-2023” зохион байгууллаа.

✅ЗӨВЛӨГӨӨНӨӨР: 2022 оны үйл ажиллагаа, төсвийн гүйцэтгэлд дүгнэлт хийж, 2023 онд төсвийн ил тод байдлыг ханган, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх, батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг хуулийн хугацаанд гүйцэтгэх, авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, нийтэд мэдээллийг ил тод байлгахад анхаарч ажиллах, сумын түүхт 100 жилийн ойг угтан хийгдэх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэж, төр төсвийн байгууллагуудын 2023 онд хэрэгжүүлэх гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг баталгаажууллаа.

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram