Аймаг сумын ит xурлын тогтоол

НэрҮзэx xолбоос
1Энгийн хог хаягдлын үйлчилгээний хураамж болон цуглуулах, тээвэрлэх зардлын үнийн тариф батлах тухайҮзэx
2ИТХ-ын 2015 оны 21-р тогтоолҮзэx
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram