Аймаг сумын Зд-ын заxирамж

Нэр Үзэx xолбоос
1ЗД-ын 2016 оны 22-р захирамжҮзэx
2Статистикийн мэдээ тайлан гаргах ажилтан томилох тухайҮзэx
3Сумын хамтын хэлэлцээр байгуулах комисс томилох тухайҮзэx
4Хурдан морины уралдаанч хүүхдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах тухайҮзэx
5Хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухайҮзэx
6Ажлын хэсэг байгуулах тухайҮзэx
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram