Цөөн үгээр

- ЗАЛУУЧУУДАА СОНСЪЁ УУЛЗАЛТАНД ИДЭВХИТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ - НҮБ-ын ХХААБ, МУ-ын ЗГ хамтран “Хөдөө аж ахуйн менежмент, экосистемийн тогтвортой байдлыг хангах” буюу Стрийм төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд сонгогдсон Сэлэнгэ аймгийн Ерөө “Сумын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө” боловсруулан гаргах ажлыг байгалийн - Мэдээлэл

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТООЛЛОГО ЯВАГДАЖ ДУУСЛАА

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 166

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 1.23 дэх заалт, 66 дугаар зүйлийн 66.1, Статистикийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 “л”, 20  дугаар зүйлийн 20.2, Засгийн газрын 2022 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Хөдөө аж ахуйн тооллого явуулах тухай” 74 дүгээр тогтоол, Сангийн сайдын 2021 оны 61 дугаар тушаалараа батлагдсан Засаг даргын нөөц хөрөнгийн зориулалт, зарцуулалтын нийтлэг журам”-ын 2.1.3 дэх заалт,  Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/210 тоот захирамжийг үндэслэн Сумын Засаг даргын 2022 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдрийн А/94 тоот захирамжийг  гарган 2022 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 2022 оны 06  дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэлх хугацаанд сумын хэмжээнд 37 аж ахуйн нэгж,  651 өрхийг хамруулан тооллогыг амжилттай явуулж дуусгалаа. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ