Цөөн үгээр

- Даалингийн сургалт - "Баян боол" - "Бүх нийтийн Үндсэн хууль"-ийн мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу тайлан гаргах заавар, хичээлүүдийн линкийг байршууллаа. Та эдгээр заавартай танилцаж, тайлангаа гаргаарай.

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 16
Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу тайлан гаргах заавар, хичээлүүдийн линкийг байршууллаа. Та эдгээр заавартай танилцаж, тайлангаа гаргаарай.
1. Цахим худалдаа эрхлэгчдэд зориулсан сургалт https://www.youtube.com/watch?v=3HWk-V5vXFY
2. Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүн гэж хэн бэ? Ямар хэмжээтэй татвар төлөх вэ? https://www.youtube.com/watch?v=MxUAc8la15E&t=8s
3. Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүний албан татвар төлсөн гэрчилгээ үүсгэх тухай заавар https://www.youtube.com/watch?v=sWToBlm_clk
4. ХХОАТ-ын тайлан гаргах /Төрийн албан хаагч татварын тайлан гаргах/ https://www.youtube.com/watch?v=lt3MeyleEfA
5. ХХОАТ-ын тайлан гаргах /өмгөөлөгч, нотариатийн үйлчилгээ/ https://www.youtube.com/watch?v=11n_IpN4ojw
6. ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, орон сууцны
хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар https://www.youtube.com/watch?v=JaE5qoqIBpM&t=9s
7. Орон сууцны хөнгөлөлтийн дараагийн жилд ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар https://www.youtube.com/watch?v=C4xaX8SJm7U
8. ХХОАТ-ын тайлан гаргаж, сургалтын хөнгөлөлтөд хамрагдах заавар https://www.youtube.com/watch?v=DlFFiFm2lJ8&t=12s
9. Хялбаршуулсан горим ашиглах https://www.youtube.com/watch?v=5zdMHstujAo

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ